Noin 15 prosenttia kaikista pariskunnista on tahtomattaan lapsettomia. Näistä pariskunnista n. 60 prosentilla lapsettomuuden syynä on miehen alentunut hedelmällisyys. Miehen siemennesteen laatu on heikentynyt erittäin selvästi pitkällä aikavälillä.

1 Keskiverto 30-vuotiaalla miehellä on nykyään yli puolet vähemmän hedelmöittymiskykyisiä siittiöitä kun samanikäisellä miehellä 50-vuotta aiemmin. Tutkijat pitävät tätä merkkinä ravinnon laadun yleisestä heikkenemisestä.2

Viimeksi vuonna 2012 Ranskassa toteutetussa pitkäaikaistutkimuksessa osoitettiin, että siemennesteen laatu (siittiöiden määrä, tiheys ja liikkuvuus) on heikentynyt 17 vuodessä keskimäärin 33 prosenttia. Tutkimuksessa otettiin huomioon yli 5 000 miehen eri klinikoilla tehdyt siemennesteanalyysit, minkä vuoksi sitä on pidettävä erityisen luotettavana. Arvioiden mukaan siemennesteen laatu on huono maailmanlaajuisesti n. 40 prosentilla miehistä, minkä seurauksena miesten hedelmällisyys on alentunut.

Alentuneen hedelmällisyyden syyt

Syitä ei ole kyetty tarkkaan yksilöimään, mutta tutkijat ovat pitkälti yksimielisiä siitä, että ympäristön lisääntynyt likaantuminen ja ravinnon huonontunut laatu ovat keskeisiä tekijöitä.

Viimeisten 25 vuoden aikana riippumattomat yliopistot ovat toteuttaneet ihmisillä yli 200 tutkimusta. Niissä on todettu eri aminohappojen, vitamiinien ja hivenaineiden tärkeys siemennesteen laadulle.

Kyseiset mikroravinteet, eli vitamiinit, aminohapot ja hivenaineet sekä kasviuutteet on sallittu ravintolisiksi. Ne eivät tarvitse lääkelupaa, sillä ne ovat turvallisia ja hyvin siedettyjä.

Aminohapot ja vitamiinit ovat siitä huolimatta erittäin tehokkaita, kuten 17 valitun kliinisen tutkimuksen analyysi osoittaa. Siemennesteen todettiin parantuneen 82 prosentissa tutkimuksista ja 60 prosentissa tutkimuksista raskauksien lukumäärä kasvoi huomattavasti.3

Normaalilaatuinen siemenneste WHO:n mukaan

Normaalilla siemennesteellä on WHO:n määritelmän mukaan seuraavat ominaisuudet4

MesswertNormalwert (WHO 2010)Normalwert (WHO 1999)
Volumen gesamtüber 1,5 mlüber 2,0 ml
Spermien je mlüber 15 Mio je mlüber 20 Mio je ml
Gesamtanzahl Spermienüber 39 Mio.über 40 Mio.
pH Wertüber 7,2über 7,2
Morphologieüber 4% normal aussehendüber 14% normal
Vorwärts-Beweglichkeitüber 32% vorwärts beweglichüber 50% vorwärts beweglich
gesamte Beweglichkeitüber 40%über 50%
Anteil lebender Spermien über 50%über 50%
Antikörperweniger als 50% mit Antikörperweniger als 50% mit Antikörper
Leukozytenunter 1 Mio je mlunter 1 Mio je ml

Kuten huomaamme, WHO on vuonna 2010 lieventänyt kriiteereitään tietyiltä osin vuoden 1999 kriteereihin verrattuna. Miehet, jotka vanhemman WHO-määritelmän mukaan saivat vielä alentuneen hedelmällisyyden luokituksen, luokitellaan nykymääritelmän mukaan hedelmällisiksi. Monet lääkärit suosittelevat myös tällä raja-alueella tietoisesti tukemaan siittiöiden kehitystä ravitsemuksella ja elämäntavoilla. Myös jos pariskunnat pidemmän lapsettomuuden jälkeen päätyvät inseminaatioon tai koeputkihedelmöitykseen (IVF), heille suositellaan säännöllisesti aminohappo-vitamiiniyhdistelmiä hedelmällisyystodennäköisyyden parantamiseksi.

Siemennesteen laadun parantaminen

Siittiöiden kehitykseen vaikuttavat aminohapot

Aminohapoilla on keskeinen merkitys siittiöiden kehitykselle:

 • L-arginiini on siittiöiden olennainen rakennusosa
 • L-karnitiini on tärkeä energiantuotannolle
 • L-kysteiini ja glutationi suojaavat solujen sisällä oksidatiiviselta stressiltä

L-arginiiini: Spermiinin ja spermidiinin rakennusosa

Siemennesteen laatu ja hedelmällisyys
Miehen siemennesteen olennaiset ainesosat spermiini ja spermidiini koostuvat suurelta osin L-arginiinista. Siksi alentuneesta hedelmällisyydestä kärsivillä miehillä testattiin, onko L-arginiinilisillä vaikutusta siemennesteen laatuun.

Ja todellakin: yhdessä tutkimuksessa 4 000 mg:n L-arginiinilisä päivittäin paransi siemennesteen laatua kolmella neljäsosalla tutkimukseen osallistuneista miehistä, joiden hedelmällisyys oli alentunut.5 Seuraavassa Italiassa toteutetussa tutkimuksessa miehille, joiden siittiötiheys oli normaali (yli 20 miljoonaa siittiötä per ml), mutta siittiöiden liikkuvuus alentunut, annettiin päivittäin 8 000 mg L-arginiinia, joka on erittäin suuri annos. Myös tässä tutkimuksessa L-arginiinin todettiin parantavan siittiöiden liikkuvuutta. 6

L-karnitiini: välttämätön solujen energiansaannille

siemenlaadun parantaminen arginiinilla
Siittiöt ovat kehon karnitiinipitoisimpia soluja. Niissä on noin 2 000 kertaa enemmän L-karnitiinia kuin veressä.

L-karnitiini kuljettaa rasvahappoja solun sisälle, missä sitä tarvitaan solujen energiantuotantoon. Energiantuotantoprosessi on erityisen tärkeä siittiöille: ne saavat suuren osan energiastaan rasvahapoista. Siittiöiden on kuljettava kokoonsa nähden pitkä matka munasoluun.

Myös normaalin hedelmällisyyskyvyn omaavilla miehillä vain noin puolet siittiöistä ovat riittävän liikkumiskykyisiä. Jos liikkumiskykyisten siittiöiden määrä ejakulaatissa on alle vähimmäisrajan (WHO:n mukaan: väh. 32 prosenttia eteenpäin liikkuvia, ks. yllä), puhutaan “astenosospermiasta“.

Astenosospermiasta kärsivillä miehillä toteutetussa tutkimuksissa havaittiin, että L-karnitiinilla voitiin selvästi parantaa siittiöiden liikkuvuutta. Tutkimuksessa, jossa tutkittaville annettiin päivittäin 3 000 mg L-karnitiinia, liikkuvien siittiöiden määrä lisääntyi 75 prosentilla (10,8 prosentista 18,0 prosenttiin).7 Italialaisessa tutkimuksessa osoitettiin tiukimpien kliinisten standardien mukaan, että siittiöiden liikkuvuus parani kuuden kuukauden L-karnitiinilikuurin jälkeen huomattavasti.8 Tuloksille saatiin vahvistusta myös toisessa tutkimuksessa.9

L-kysteiini ja glutationi

Glutationi on tripeptidi eli kolmen aminohapon yhdistelmä. Se on siksi yksi parhaista radikaalien sieppaajista ja suojaa herkkiä soluja oksidatiiviselta stressiltä. Aminohappojen kysteiinin saatavuus on erittäin tärkeä kehon omalle glutationin tuotannolle. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että glutationin riittävä pitoisuus veressä on yhteydessä parantuneeseen hedelmällisyyteen.

Kysteiini tulisi saada mieluiten N-asetyylikysteiinin (NAC) muodossa, jotta se kohottaisi glutationitasoa.

Fytokemikaali männynkuoriuute

Männynkuoriuute ja hedelmällisyys
Männynkuoriuute sisältää paljon proantosyanideja. Niillä on bakteereja tuhoava ja verisuonia suojaava vaikutus. Ne auttavat myös suojaamaan herkkiä siittiöitä.

Useimmissa tutkimuksissa onnistuttiin L-arginiinin ja männynkuoriuutteen yhtäaikaisella käytöllä lisäämään siittiöiden ja siemennesteen määrää huomattavasti.10

Yksi monille pareille miellyttävä sivuvaikutus: sillä voi olla potenssia kohottava vaikutus, sillä se parantaa verenkiertoa. Tämä havaittiin useissa tapauksissa männynkuoriuutteen ja L-arginiinin yhteiskäytössä.

Vitamiinit ja hivenaineet parantavat hedelmällisyyttä

Vitamiineilla ja hivenaineilla on yhtä suuri merkitys hedelmöittymiskykyisten siittiöiden synnylle ja niiden suojaamiselle. Ne osallistuvat sekä siittiöiden muodostamiseen että niiden suojaamiseen oksidatiiviselta stressiltä (“vapaat radikaalit”).

C-vitamiini

C-vitamiini (askorbiinihappo) on tärkein vesiliukoinen antioksidanttisesti vaikuttava vitamiini. C-vitamiinin määrä siemennesteessä on suoraan verrannollinen sen määrään ravinnossa. Vähäinen C-vitamiinin määrä heijastuu heikentyneenä hedelmällisyytenä ja vaurioituneen perimän määränä.11 Eri tutkimuksissa on osoitettu, että jo 200 mg C-vitamiinia päivittäin voi huomattavasti lisätä siittiöiden määrää.12 Suuremmilla määrillä (1 000–2 000 mg) saatiin tätäkin parempia tuloksia.

C-vitamiinin puute: Erityisen hämmästyttävää on, että hedelmien ja vihannesten hyvästä saatavuudesta ja osalla myös ravintolisien käytöstä huolimatta noin kolmasosa ihmisistä ei saa edes suositeltua vähimmäismäärää C-vitamiinia (väh. 80 mg päivässä). Tämä yleinen C-vitamiinin puute todettiin Saksan liittohallituksen ja maatalous- ja kuluttajansuojaministeriön toteuttamassa tutkimuksessa.13

E-vitamiini

E-vitamiini on tärkein rasvaliukoinen antioksidantti ja suojaa rasvoja oksidatiiviselta stressiltä. Korkealaatuisiin omega-3-rasvahappoja sisältäviin öljyihin lisätään siksi elintarviketeollisuudessa pieni määrä E-vitamiinia. Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että E-vitamiini suurina annostuksina yhdessä seleenin ja muiden antioksidanttien kanssa lisää huomattavasti liikkuvien siittiöiden ja siemennesteen määrää.14 Eräässä tutkimuksessa 32 prosenttia E-vitamiinia ja seleeniä käyttäneistä pariskunnista tuli raskaaksi. Kontrolliryhmän pariskunnista, jotka saivat tehotonta ainetta, raskaaksi tuli vain 3 prosenttia.

D-vitamiini

D-vitamiini (kutsutaan usein aurinkovitamiiniksi, sillä keho voi valmistaa sitä UV-valossa itse) on monissa läntisissä teollisuusmaissa puutevitamiini nro 1. D-vitamiinin puutteen syynä on liian vähäinen ulkona oleskelu. Ja silloinkin kun ihmiset viettävät aikaa keskipäivän auringossa, iho suojataan aurinkorasvalla. Usein myös kosmetiikkatuotteissa, kuten After Shave -voiteissa, on UV-suojakerroin. Se vähentää ihosyövälle altistumisen riskiä ja vähentää ryppyjen muodostumista. Tällöin iho ei kuitenkaan kykene muodostamaan hyvin tarpeellista D-vitamiinia.

D-vitamiinin puute koskee 85 prosenttia väestöstä

Noin 80–90 prosentilla väestöstä Saksassa on liian alhainen D-vitamiinitaso. D-vitamiinin puutetta on mahdoton hoitaa ruokavaliolla, sillä elintarvikkeissa D-vitamiinia on vain hyvin vähän. Iholla muodostuu riittävästi D-vitamiinia vain kesäisin auringonpaisteessa klo 10 ja 16 välillä.

D-vitamiinin puute paitsi heikentää immuunijärjestelmää, aiheuttaa väsymystä ja kalsiumin aineenvaihduntahäiriöitä (mikä johtaa pidemmällä aikavälillä osteoporoosin syntymiseen), on myös yhteydessä alentuneeseen hedelmällisyyteen.15 Tutkijat epäilevät, että D-vitamiinin puute voi häiritä paitsi siittiöiden kehittymistä myös hedelmöittymistä.

Foolihappo

Noin 80 prosenttia väestöstä ei saa riittävästi foolihappoa eli B8-vitamiinia. Foolihappo on tärkeä solujen jakautumiselle ja solujen energiansaannille. Monille on tiedossa, että foolihapon puute ensimmäisten raskausviikkojen aikana lisää sikiön epämuodostumien (hermostoputken vauriot) riskiä.

Miehen vähäinen foolihappotaso on yhteydessä geneettisten DNA-vaurioiden lisääntymiseen siittiöissä.16 Foolihappolisien on useissa tutkimuksissa todettu parantavan siittiöiden liikkuvuutta.17

Seleeni

Seleeni on olennainen antioksidanttisesti vaikuttava hivenaine. Euroopan maaperässä seleeniä on vähän, minkä vuoksi myös Euroopassa viljellyissä maataloustuotteissa on vähän seleeniä. Alkoholi, nikotiini ja lääkkeet sitovat seleeniä ja lisäävät siten sen tarvetta.

Useissa tutkimuksissa on tutkittu seleenin vaikutusta miesten hedelmällisyydelle. Kun seleeniä otettiin päivittäin enint. 200 µg vähintään kolmen kuukauden ajan, siittiöiden liikkuvuus ja ulkonäkö paranivat.18

Sinkki

Toive perheenlisäyksestä ja aminohapot
Sinkki on hivenaine, jota tarvitaan yli 200 entsyymin valmistamisessa. Se on olennainen myös miehen hedelmällisyydelle. Sitä tarvitaan myös miessukupuolihormonin, testosteronin, valmistamiseen kehossa.

Eri tutkimuksissa on osoitettu sinkillä olevan huomattavia positiivisia vaikutuksia siittiöiden kehittymiselle. Miehille, joiden siemennesteessä oli alle 8 miljoonaa siittiötä per ml ja joiden testosteronitaso oli alhainen, annettiin 24 mg sinkkiä päivittäin. Normaalista siittiömäärästä puhutaan, kun ejakulaatissa on siittiöitä väh. 20 miljoonaa.

Kolmessa kuukaudessa siittiöiden määrä kasvoi 20 miljoonaan per ml. Tämä vastaa WHO:n nykyisen määritelmän mukaan normaalia siittiötiheyttä.

Myös osallistuneiden testosteronitaso nousi ja sitä mukaa myös libido parani. Tämän seurauksena yhdeksän miestä saivat perheenlisäystä. 19

Mitkä aminohapot soveltuvat parhaiten? Yhdistele!

Aikaisemmissa tutkimuksissa on käytetty yksittäisiä mikroravinteita hyvin korkeina annostuksina. Tällaiset erittäin korkeat annokset ovat monissa maissa sallittuja vain lääkkeenä. Parhaat tulokset saadaan useampien tutkimusten mukaan, kun tärkeimpiä mikroravinteita yhdistellään kohtalaisina, paremmin siedettävinä annoksina. Tämä on myös perusteltua, sillä ketju on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki.

L-arginiini, L-karnitiini, glutationi, E-vitamiini, C-vitamiini, foolihappo, Q10, seleeni ja sinkki ovat tehokkaita yksin, mutta erityisesti yhdessä. Tämä on todistettu kolmessa tutkimuksessa. 25 prosentilla ensimmäiseen tutkimukseen osallistuneista miehistä siemennesteen todettiin kolmekuukautisen kuurin jälkeen vastaavan ominaisuuksiltaan jälleen normaaliviitearvoja.

21

Myös Brasiliassa toteutetussa tutkimuksessa on todistettu, että samankaltaisella vitamiinien, aminohappojen ja hivenaineiden yhdistelmällä voidaan erityisen tehokkaasti parantaa siemennesteen laatua.22

Yhdistelmä siittiöiden laadun parantamiseksi


Täällä: Suositeltuja tuotteita

0%
Liikkuvuuden parantaminen
0%
Siittiötiheyden parantaminen
0%
Ejakulaatin määrän lisääminen
0%
Normaali siemenneste (aikaisemmin: 0 %)

Siemennesteen laadun parantuminen kestää vähintään kolme kuukautta

Siittiöt kehittynyt siemenjohtimissa. Niissä kehittyy sekunnissa noin 1 000 siittiötä, tunnissa noin 4 miljoonaa siittiötä. Yksi ml siemennestettä sisältää 2064 miljoonaa siittiötä. Jos siittiöiden määrä on alle 20 miljoonaa, puhutaan oligotsoospermiasta, miehen alentuneesta hedelmällisyydestä.

Siittiöt tarvitsevat täydelliseen kypsymiseen kolme kuukautta. Niin kauan herkät siittiösolut tarvitsevat suojaa oksidatiiviselta stressiltä ja optimaalista ravintoa. Tutkimukset, joissa todettiin aminohappojen ja vitamiinien vaikutukset, lähdettiin siksi aina vähintään kolmesta, maksimissaan yhdeksästä kuukaudesta.

0päivää
Siittiöiden kypsymisaika

Vitamiini- ja aminohappokuuri ilman sivuvaikutuksia

Se, joka haluaa aktiivisesti tehdä jotain parantaakseen mahdollisuuksiaan saada perheenlisäystä, on suositeltavaa ottaa näitä mikroravinteita vähintään kolmen kuukauden ajan.

Koska aminohapot, vitamiinit ja hivenaineet ovat täysin luontaisia ravinnon osia, niiden käyttöön ei liity kielteisiä sivu-/oheisvaikutuksia. Päinvastoin aminohapoilla, vitamiineilla ja hivenaineilla on mikroravinteina myös muita terveydellisiä hyötyjä. Ne voivat vakauttaa immuunijärjestelmän toimintaa, edistää verenkiertoa ja uudistaa ihoa.

Siksi ei ole mitään lääketieteellistä syytä olla kokeilematta aminohappo-/vitamiinikuuria puolta vuotta tai vuotta.

Lue täältä lisää!

Mitkä tuotteet parantavat siittiöiden kehittymistä?

Suuria eroja hinnassa, annostelussa ja koostumuksessa. Vertaa täällä!
Lue täältä lisää!

Lisää vinkkejä siittiöiden terveeseen kehitykseen

Syö terveellisesti ja huolehdi aminohappojen saannista!
Kiinnitä huomiota terveellisiin elämäntapoihin, sillä myös ne vaikuttavat siittiöiden kehitykseen:

 1. Vältä tupakointia ja alkoholia: molemmat vaurioittavat siittiöitä ja alentavat hedelmällisyyttä ja vähentävät raskaaksi tulemisen mahdollisuutta.
 2. Vältä lääkkeitä: joiden lääkkeiden epäillään vähentävän hedelmällisyyttä.
 3. Vältä kuumuutta: siittiöiden kypsyminen kiveksissä on erittäin herkkä kuumuudelle. Siksi miesten tulisi välttää auton istuinlämmitystä ja tiukkoja housuja.
 4. Laihtuminen: Normaalipainoisilla miehillä (BMI (Body Mass Index) 20-25) on huomattavasti enemmän ja terveempiä siittiöitä kuin ylipainoisilla miehillä. Vähennä epäterveellisen ruoan syöntiä, mutta älä tingi tarpeellisista vitamiineista ja hivenaineista. Harrasta enemmän urheilua, mieluiten raittiissa ilmassa. Sillä se on hyväksi sekä mielialalle että D-vitamiinivarastoille.
 5. Hedelmiä, vihanneksia, raakaruokaa: Syö mahdollisimman paljon hedelmiä, vihanneksia ja raakaruokaa. Pese hedelmät ja vihannekset perusteellisesti. Suosi luomutuotteita, niissä on huomattavasti vähemmän haitallisia aineita.

Kirjallisuuslähteet:

 1. Sween S.H., Elkin E.P., Fenster L. The question of declining sperm density revisited: An analysis of 101 studies published 1934-1996; Environmental Health Perspectives 2000; 108 (10).
 2. Sinclair, Stephen; “Male Infertility: Nutritional and Environmental Considerations”; Altern Med Rev 2000;5(1):28-38.
 3. Ross, C., et al.; “A systematic review of the effect of oral antioxidants on male infertility”; Reproductive BioMedicine Online; Volume 20, Issue 6, Pages 711“723, June 2010; http://dx.doi.org/10.1016/j.rbmo.2010.03.008
 4. World Health Organization. Laboratory manual for the examination of human semen and sperm–cervical mucus interaction, WHO 5th ed. WHO Juni 2010.
 5. Schachter A, Goldman JA, Zukerman Z.; “Treatment of oligospermia with the amino acid arginine.” J Urol 1973;110:311-313.
 6. Scibona M, Meschini P, Capparelli S, et al. “L-arginine and male infertility.” Minerva Urol Nefrol 1994;46:251-253.
 7. Costa M, Canale D, Filicori M, et al. Lcarnitine in idiopathic astheno-zoospermia: a multicenter study. Italian Study Group on Carnitine and Male Infertility. Andrologia 1994;26:155-159.
 8. Lenzi, Lombardo, Sgro, et al.: Use of carnitine therapy in selected cases of male factor infertility: a double-blind crossover trial. Fertil Steril 2003. 79:292-300
 9. Balercia, Regoli, Armeni, Koverech, Mantero, Boscaro: Placebo-controlled double-blind randomized trial on the use of L-carnitine, L-acetylcarnitine, or combined L-carnitine and L-acetylcarnitine in men with idiopathic asthenozoospermia. Fertility an Sterility 2005. Vol. 84, issue 3:662-71
 10. Roseff SJ.; “Improvement in sperm quality and function with French maritime pine tree bark extract.”; J Reprod Med. 2002 Oct;47(10):821-4.
 11. Dabrowski K, Ciereszko A. Ascorbic acid protects against male infertility in a teleost fish. Experientia 1996;52:97-100.
 12. Fraga CG, Motchnik PA, Shigenaga MK, et al.; “Ascorbic acid protects against endogenous oxidative DNA damage in human sperm.” Proc Natl Acad Sci U S A 1991;88:11003-11006 // ebenso: Dawson EB, Harris WA, Rankin WE, et al.; “Effect of ascorbic acid on male fertility.” Ann NY Acad Sci 1987;498:312-323
 13. Nationale Verzehrsstudie 2008, Ergebnisbericht Teil 2, Anhang “Vitamin C”
 14. Moslemi MK1, Tavanbakhsh S.; “Selenium-vitamin E supplementation in infertile men: effects on semen parameters and pregnancy rate.”; Int J Gen Med. 2011 Jan 23;4:99-104. doi: 10.2147/IJGM.S16275. Auch bei Keskes-Ammar L, Feki-Chakroun N, Rebai T, Sahnoun Z, Ghozzi H, Hammami S, Zghal K, Fki H, Damak J, Bahloul A.; “Sperm oxidative stress and the effect of an oral vitamin E and selenium supplement on semen quality in infertile men.”; Arch Androl. 2003 Mar-Apr;49(2):83-94.
 15. Hammoud AO1, Meikle AW, Peterson CM, Stanford J, Gibson M, Carrell DT.; “Association of 25-hydroxy-vitamin D levels with semen and hormonal parameters.”Asian J Androl. 2012 Nov;14(6):855-9. doi: 10.1038/aja.2012.77. Epub 2012 Oct 8.; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23042450
 16. Boxmeer JC1, Smit M, Utomo E, Romijn JC, Eijkemans MJ, Lindemans J, Laven JS, Macklon NS, Steegers EA, Steegers-Theunissen RP.; “Low folate in seminal plasma is associated with increased sperm DNA damage.”;Fertil Steril. 2009 Aug;92(2):548-56. doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.06.010. Epub 2008 Aug 22.
 17. Wong WY1, Merkus HM, Thomas CM, Menkveld R, Zielhuis GA, Steegers-Theunissen RP.; “Effects of folic acid and zinc sulfate on male factor subfertility: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial.”; Fertil Steril. 2002 Mar;77(3):491-8
 18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21117931 ,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12623744 ja http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8862739
 19. Netter A, Hartoma R, Nahoul K. Effect of zinc administration on plasma testosterone, dihydrotestosterone, and sperm count. Arch Androl 1981;7:69-73.
 20. Imhof, M., et al.;”The use of the nutraceutical PROfertil ®. a therapy of the male factor”; EAU Bratislava 2010
 21. Imhof, M., et al.; “Improvement of sperm quality after micronutrient supplementation”; Europ. Urolog. Review Vol. 6 Issue 6
 22. Ajayi, R., Okhowat, J., Spitzer, D., Schechinger, B., Zech, N.; “Impact of antioxidative supplementation on semen quality according to MSOME criteria”; JBRA Assist. Reprod., V.17, n1; Jan Feb / 2013
Share and help your friends!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Share on Tumblr
Tumblr