Kansankielessä ”verisuonten kalkkeutuma” tunnettu arterioskleroosi on yksi suurista kansantaudeista ja syy moniin siihen liittyviin kansantauteihin. Se tarkoittaa verisuonten ahtautumista, kalkkeutumista ja lopulta tukkeutumista. Ne ovat tunnetusti vastuussa siitä, että elimit ja keho saavat happea, energiaa ja ravintoaineita.

Siihen suoraan yhteydessä on verenpaine. Koko väestöstä noin 50 prosenttia kärsii verenpaineesta, vaikka sitä ei monikaan itse tiedä.

Puutteellisen verenkierron ja kohonneen verenpaineen seuraukset ovat vakavia ja laaja-alaisia.

Arterioskleroosin ja verenpaineen riskitekijät

Arterioskleroosin ja verenpaineen pääasiallisia riskitekijöitä ovat:

Arterioskleroosi ja aminohapot

Kaikkiin sitä aiheuttaviin tekijöihin, ikää ja sukupuolta lukuun ottamatta, voidaan vaikuttaa. Sekä ruokavaliolla että riittävällä liikunnalla ja tupakoinnin välttämisellä voidaan positiivisesti karsia riskitekijöitä ja ehkäistä kalkkeutumisen jatkuminen.

Aminohapot edistävät tervettä verenpainetta ja verisuonten terveyttä

L-arginiini

L-arginiini mahdollistaa verisuonten säätelyn. Vain siitä keho voi valmistaa typpioksidimolekyylejä (NO), jotka antavat verisuonten seinämille viestin laajeta. Jos verisuonen seinämä on vaurioitunut, verisuonten laajenemiseen tarvitaan suurempi määrä tätä signaloivaa ainetta ja siten myös L-arginiinia. Ihmisillä, joilla verisuonten toiminta on heikkoa, veren L-arginiinipitoisuuden on usein todettu olevan alhaisempi.

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että potilaat, joilla on riskitekijöitä, kuten verenpainetta, diabetes, rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä, ylipainoa, arterioskleroosi, he liikkuvat vähän tai tupakoivat tms., on kaikilla sairaudesta johtuva L-arginiinin puute ja sen seurauksena myös typen puute.
Prof. Dr. Horst Robenek, Münsterin yliopistosairaala

Yhteyttä arginiinin ja terveiden verisuonten välillä on tutkittu laajasti ja sitä voidaan pitää varmana. Bain ja kollegojen vuonna 2009 tekemä meta-analyysi vahvistaa, että L-arginiinin säännöllinen ja monta kuukautta kestävä käyttö voi huomattavasti parantaa verisuonten terveyttä.

1 Meta-analyysi tarkoittaa järjestelmällistä monien samankaltaisten tutkimusten arviointia, minkä vuoksi se on erityisen merkityksellinen.

Verisuonten terveydelle positiivinen L-arginiinin vaikutus selittyy kahdella mekanismilla. Ensinnäkin keho voi valmistaa verisuonia renttouttavaa typpioksidia vain, kun L-arginiinia on riittävästi saatavilla. Toisekseen verisuonia vahingoittavan ADMAn (asymmetrinen dimetyyliarginiini) hajoaminen vähenee.2

L-arginiini ja foolihappo, B6 ja B12


Potenssin parantaminen arginiinilla
Homokysteiini
on yksi normaalin aineenvaihdunnan verisuonia ja hermoja vaurioittava hajoamistuote. Sitä esiintyy luonnollisesti veressä, mutta sen määrän on pysyttävä mahdollisimman alhaisena. Homokysteiinin luonnollinen hajoamisprosessi vaatii B-vitamiinien B9, B6 ja B12 saatavuutta.

Laajassa saksalaisessa tutkimuksessa, johon osallistui 477 henkilöä, tutkittiin pitkäkestoisen L-arginiinin (2 400 mg) ja vitamiinien B9, B6 ja B12 samanaikaista käyttöä.3 Yli 85 % käyttäjistä kuvasi vaikuttavien aineiden yhdistelmää tutkimusjakson loputtua hyväksi tai erittäin hyväksi. Verisuonten seinämiin kerääntyvän plakin kasvu voitiin jarruttaa arginiinin ja B-vitamiinien yhdistelmällä. Se edisti myös verenpaineen normalisoitumista. Erilaiset oireet, kuten verenkiertohäiriöt, heikentynyt suorituskyky, mutta myös keskittymishäiriöt paranivat puolella.4

Tutkimukseen osallistujien homokysteiinitaso laski tutkimuksen aikana keskimäärin 28 prosentilla, ja myös kolesteriarvot kehittyivät myönteiseen suuntaan.

L-arginiini vaikuttaa optimaalisesti kyseisten kolmen B-vitamiinin kanssa: ensinnäkin ne hajottavat haitallista homokysteiiniä ja toisekseen verisuonten seinämien solukko (endoteeli) saa enemmän typpeä käyttöönsä. Tämä tukee pysyvästi verisuonten joustavuutta ja siten verenkiertoa.

Kolmen B-vitamiinin lisäksi myös betaiini voi vaikuttaa homokysteiinin hajoamiseen ja parantaa sen vaikutusta verisuonten terveydelle.

Betaiini ja koliini

Betaiini on muun muassa punajuuresta saatava kasveissa esiintyvä yhdiste. Se on kehossa kolmen mainitun B-vitamiinin ohella vastuussa homokysteiinin hajottamisesta. Myös elintarvikeviranomainen EFSA on vahvistanut, että betaiini voi laskea homokysteiinitasoja.5

Sama pätee koliiniin, sillä keho muuntaa koliinin betaiiniksi. EFSA on vahvistanut myös koliinin vaikutukset homokysteiinitasolle.

Vitamiinien B6, B12 ja foolihappo ohella betaiini voi myös pitkäaikaisesti suojata verisuonten seinämiä plakilta.

L-karnitiini

L-karnitiini kuljettaa rasvahappoja solun sisälle, missä ne muutetaan solujen ”voimalaitoksissa” eli mitokondrioissa) energiaksi. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että L-karnitiini tehostaa haitallisen LDL-kolesterolin hajoamista diabeetikoilla.6

Kasveissa olevat yhdisteet

Kasvit, erityisesti puiden ja pensaiden siemenet ja kaarnat, sisältävät niitä haitallisilta ympäristövaikutuksilta ja vapailta radikaaleilta suojaavia nk. oligomeereja proantosyanideja (OPC) ja polyfenoleja. Siemenistä ja kaarnoista saatavien uutteiden, erityisesti oliivinlehtiuutetteen, viinirypälensiemenuutteen ja männynkuoriuutteen, vaikutusta verisuonten seinämien terveydelle on tutkittu paljon. Niiden käytön on todettu säännöllisesti parantavan verisuonten toimintaa7 ja normalisoivan verenpainetta.8

Erityisesti yhdessä L-arginiinin kanssa OPC:ta sisältävät männynkuoresta tai viinirypäleensiemenistä saatavat uutteet edistävät verisuonten aineenvaihduntaprosesseja. Tämän ansiosta monissa tutkimuksissa on todettu verenkierron paranevan, verenpaineen alenevan ja miehillä potenssin paranevan.

Oliivinlehtiuute

Oliivipuun (Olea Europea L.) lehdet sisältävät fytokemikaalia nimeltään oleuropeiini. Sillä näyttäisi olevan suora vaikutus verenpaineeseen ja kolesterolitasoon. Korkea kolesteroli on riskitekijä verenpaineelle, minkä vuoksi oliivinlehtiuute näyttäisi olevan entistäkin suositeltavampi.

Eräässä kliinisessä tutkimuksessa verrattiin, miten oliivinlehtiuute vaikuttaa verrattuna lääkkeeseen nimeltä Captopril. Tutkimuksen toteuttajat ovat todenneet, että oliivinlehdillä on lääkettä vastaava vaikutus verenpaineeseen. Sen lisäksi oliivinlehtiuutteella havaittiin olevan huomattava kolesterolitasoa laskeva vaikutus (LDL, triglyseridit, kokonaiskolesteroli). 9 Tutkimus on samoilla linjoilla muiden oliivinlehtiuutteesta ja sen vaikutuksesta kolesteroliin ja veren rasva-arvoihin tehtyjen tutkimusten kanssa.

Männynkuoriuute

Ranskalaisen rannikkomännyn (pinus pinaster) uute sisältää erityisen paljon proantosyanideja. Nämä antioksidanttiset yhdisteet näyttävät vuonna 2007 tehdyn tutkimuksen mukaan parantavan kudosten sisäseinämien (endoteeli) toimintakykyä.10

Sen lisäksi tutkimuksissa on osoitettu, että päivittäinen 100–150 mg:n männynkuoriuuteannos voi vähentää verihiutaleiden (tromboosit) yhteen takertumisen vaaraa.11

Männynkuoriuute voi siksi yhdessä L-arginiinin (typpituotannon parantaminen) ja kolmen B-vitamiinin B6, B12 ja B9 eli foolihappo (haitallisen homokysteiinin vähentäminen) kanssa olla hyväksi verisuonten terveydelle.

Lue täältä lisää!

Mitkä tuotteet ovat hyväksi verisuonille ja verenpaineelle?

Aminohapot ja vitamiinit vaikuttavat verenkiertoon, verisuonten seinämien terveyteen ja verenpaineeseen. Nämä tuotteet sisältävät verisuonille tärkeitä aminohappoja ja vitamiineja.
Lue täältä lisää!

Kirjallisuuslähteet:

  1. Bai Y., Sun L., Yang T., Sun K., Chen J., Hui R. (2009); ”Increase in fasting vascular endothelial function after short-term oral L-arginine is effective when baseline flow-mediated dilation is low: a meta-analysis of randomised controlled trials.”; Am. J. Clin. Nutr. 89, 77-84.
  2. Boger RH, Ron ES. ”L-Arginine improves vascular function by overcoming deleterious effects of ADMA, a novel cardiovascular risk factor.”; Altern Med Rev. 2005 Mar;10(1):14-23.
  3. Jung K., Petrowicz O. (2008); ”L-Arginin und Folsäure bei Arteriosklerose. Ergebnisse einer prospektiven, multizentrischen Verzehrsstudie.” Perfusion 21, 148-156.
  4. Robenek, H.; ”Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall. Therapeutisches Potential von L-Arginin”; 7. Aufl. 2013; S. 7
  5. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2052.pdf
  6. Deprosa, G., et al.; ”The effect of L-Carnitine on plasma lipoprotein (a) levels in hypercholesterolemic patientes with type 2 diabetes mellitus”; Clin Ther 2003; 25(5): S.1429-1439
  7. Edirisinghe, I., Randolph, J., et al, ”Effect of grape seed extract on postprandial oxidative status and metabolic responses in men and wome